19. april 2024
Cross / MC

Even Møllenhus 14 år og med lisens for medalje

Even Møllenhus er 14 år og aktiv, men har allerede gjort seg meget bemerket i motocrossmiljøet i Trøndelag. Han begynte allerede som fem åring, og med det denne gutten beviser på banen er det ikke snakk om å legge opp med det første. Med tanke på at han har høstet mang en pallplass, så er vår mistanke at han kan bli en fører man kan se mye av framover.

Skal du komme langt i denne idretten gjelder det samme som i all idrett. 2019 var Even med på flere samlinger både i inn og utland. Det forteller litt om dedikasjonen til unggutten og hans familie.

Search

For å få Even dit han vil, går det med sirka 400 timer med trening i året, hvor 150 timer på sykkel og 250 timer annen trening. Noe som gjør dette litt enklere, er at Even i dag går ved Nidaros Idrettsungdomsskole. Nidaros er en skole som satser på idrett, og derfor er dette en skole som kan gi positive bidrag til Even sin fremgang.
Even (13) er blant landets beste crosskjørere i sin aldersklasse

Search

Norges Motorsportforbund

Norges Motorsportforbund teller i dag ca 2500 medlemmer mellom 5 og 16 år i Norge. Innen grenen motorcross har rekrutteringen vært god over lengre tid, og de som begynner blir gjerne. Men uten foreldre i bakhånd vil ikke denne sporten leve og ha ett så godt miljø som den har i dag, en takk til foreldre som stiller opp.

Motocross er Norges desidert største motorsykkelgren og står for hovedandelen av NMFs medlemmer. Det er et betydelig antall anlegg for Motocross over hele landet og banene ligger ofte i kupert terreng med sand-eller jordunderlag. Grenen har også aktiviteten Freestyle Motocross/FMX underlagt seg.

Organisert idrett

Motorsport er ikke en idrett for de som ikke liker fart, her går det i ett rykende tempo, idretten er preget av høy fart og god planlegging men ikke minst evnen til og forandre på planen i ett svev. Idretten er organisert av Norges Motorsportforbund og er delt inn i alders klasser, klassen til Even kan kjøre opp til 85CC sykkel. Forbundet er i en omorganiseringsperiode og vil satse med på rekruttering fremover.

Interessen

Interessen for motorsport er økende til glede for forbundet da det gir forbund og klubber mer muskler til og få tilrettelagt baner noe som det er mangelvare på i dag. Even for eksempel må fra Trondheim til Oppdal eller Lånke for å få trent. Ett tilbud i Trondheims område er det flere som ønsker seg.

Motocross statistikken

En av de positive bidragsyterne i statistikken er Even, og i 2019 har han konkurrert i klassen ungdom 13 til 15 år. I Mesterskap har Even notert seg for pallplasser og i Midtnorsk ble det 3. plass på han.

Miljøet

Even kjører for Trondhjem Racing klubb. En motocrossklubb som over lengre tid har satset mye på utvikling av nye unge talenter.  Klubben har sirka 250 medlemmer og av disse er omtrent 80 under 25 år.

Risiko

Nå har all idrett ett risikomoment, ser man på skade statistikken så er ikke Motocross mere skadeutsatt enn «vanlig» idrett.

Aktuelle linker

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.